Thông báo lịch nộp và phản biện đề tài tốt nghiệp

Kế hoạch nộp báo cáo và bảo vệ LVTN học kỳ 2, năm học 2018-2019 như sau: -Nộp báo cáo LVTN cho bộ môn:...

Biểu mẫu Cam kết bảo mật thông tin

BME-Form-Cam ket bao mat thong tin

Đơn xin thực tập

BME-Form-Don xin thuc tap

Phiếu đánh giá thực tập

Form-BME-Internship Evaluation

Thông báo cập nhật mục tiêu đào tạo chương trình ĐH (PEOs) 

Từ ngày 14 tháng 11 năm 2018, các mục tiêu đào tạo của ngành Kỹ thuật y sinh bậc đại học đã được cập...