Hội đồng cố vấn doanh nghiệp

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CỐ VẤN DOANH NGHIỆP

MEMBERS OF THE INDUSTRIAL ADVISORY BOARD

 1. Ông Bùi Anh Tú, Công ty TNHH Y tế Việt Tiến – Chủ tịch Hội đồng
 2. Ông Trương Hùng, Hội Thiết bị Y tế Thành phố Hồ Chí Minh – Phó Chủ tịch Hội đồng
 3. Ông Lê Hoài Quốc, Hội Tự động hóa Thành phố Hồ Chí Minh
 4. Ông Nguyễn Danh Khôi, Bệnh viện Mắt Cao Thắng
 5. Ông Monojit Mitra, Bệnh viện FV
 6. Ông Trần Ngọc Quyển, Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
 7. Ông Phạm Xuân Đà, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội
 8. Ông Trần Quang Nguyên, Công ty TNHH Y tế Việt Tiến
 9. Ông Võ Lê Ngọc Châu, Công ty TNHH SEN Pharma
 10. Ông Nguyễn Thanh Tâm, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
 11. Bà Lê Minh Hòa, Công ty TNHH Philips Việt Nam
 12. Ông Nguyễn Hoàng Bình, Công ty TNHH Abbott Việt Nam
 13. Ông Dương Đức Thiện, Công ty TNHH Medvitek
 14. Ông Nguyễn Hoàng Minh Quân, Công ty Cổ phần Nhà máy Trang Thiết bị Y tế USM Healthcare
 15. Ông Trần Xuân Tấn, Công ty TNHH Abbott Việt Nam
 16. Ông Nguyễn Hiếu Nhân, Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam
 17. Ông Lê Nhật Thanh, Công ty TNHH Siemens Healthineers
 18. Ông Bùi Duy Cường, Công ty TNHH Y tế Việt Tiến
 19. Ông Lê Minh Triết, Công ty TNHH Medtronic Việt Nam