Nhằm đáp ứng nhu và tránh lãng phí cơ sở vật chất đã được đầu tư, Khoa Kỹ thuật Y Sinh cung cấp dịch vụ đo độ bền kéo (tensile strength) cho các đối tác, các nhà khoa học bên ngoài trường ĐH Quốc Tế, Đại học Quốc Gia.

Khoa đang sử dụng máy Stable Micro System TA-XT plus Texture Analyser (của Anh), là loại máy chuyên dùng để đo các đặc tính vật lí của mẫu vật.

Các nhà khoa học, sinh viên quan tâm có thể liên hệ:

Phan Thị Thanh Tâm, sdt: 0942566607, email: ptttam@hcmiu.edu.vn

Hình ảnh máy Stable Micro System TA-XT plus Texture Analyser.