Nhằm đáp ứng nhu cầu và tránh lãng phí cơ sở vật chất đã được đầu tư, Khoa Kỹ thuật Y Sinh cung cấp dịch vụ thực hiện Thử Độc tính tế bào (Cytotoxicity Test) và Thử nghiệm Tăng sinh tế bào (Cell Proliferation Assay) cho các đối tác, các nhà khoa học bên ngoài trường ĐH Quốc Tế, Đại học Quốc Gia.

Khoa hiện đang thực hiện các thử nghiệm trên với hoá chất nhuộm huỳnh quang Resazurin. Với phép Thử Độc tính tế bào, các mẫu thử sẽ được đo huỳnh quang bằng máy đọc đĩa (Microplate reader VarioskanTM, ThermoScientific, USA) sau 24 giờ nuôi cấy tế bào. Với Thử nghiệm Tăng sinh tế bào, các mẫu thử được đo ở nhiều mốc thời gian hơn, tuỳ theo nhu cầu của khách hàng.

Các nhà khoa học, sinh viên quan tâm có thể liên hệ:

Phan Thị Thanh Tâm, sdt: 0942566607, email: ptttam@hcmiu.edu.vn