Brain and Computer Interfaces Laboratory

 

Số TT Tên gọi của máy, thiết bị, kí hiệu, mục đích sử dụng Nước sản xuất, năm sản xuất Số lượng
1 Functional Near-Infrared Imaging System, FOIRE-3000, phục vụ cho nghiên cứu và giảng dạy thí nghiệm Shimadzu, Nhật Bản, 2010 01
2 Máy đo tín hiệu điện não thời gian thực – 64 kênh, ACTIVE 2, phục vụ cho nghiên cứu và giảng dạy thí nghiệm BioSemi B.V, Hà Lan, 2012 01
3 Stereo Vision Camera set, phục vụ cho nghiên cứu Point Grey Research, Canada, 2012 01
4 Máy đo trường nhìn, Humphrey® Field Analyzer II, phục vụ cho nghiên cứu và giảng dạy thí nghiệm Carl Zeiss, Mỹ, 2010 01
5 Máy tính server, phục vụ cho nghiên cứu Dell, Mỹ, 2009 02
6 CT Scanner, phục vụ cho giảng dạy thí nghiệm Toshiba, Nhật Bản, 1989 01
7 Kinect Camera, phục vụ cho nghiên cứu Microsoft, Trung Quốc, 2012 02
8 Data Acquisition System, MP150, KIT thí nghiệm giảng dạy và nghiên cứu các tín hiệu y sinh, 16 kênh analog, 15 kênh số BioPac, Mỹ, 2011 01
9 Four Channels Data Acquisition and Analysis System, MP36, KIT thí nghiệm giảng dạy và nghiên cứu các tín hiệu y sinh, 4 kênh analog BioPac, Mỹ, 2011 01
10 10MHz Function/ Abritary Waveform Generator, 33210A, máy tạo sóng cơ bản và sóng bất kỳ, tần số tối đa 10MHz phục vụ nghiên cứu và giảng dạy Agilent, Malaysia, 2011 03
11 Digital Osciloscope100MHz, DSO1012A, dao động ký 2 kênh, tần số tối đa 100MHz phục vụ nghiên cứu và giảng dạy Agilent, Malaysia, 2011 02
12 Digital Oscillator 40MHz,  TDS1001C-EDU, dao động ký 2 kênh, tần số tối đa 40MHz phục vụ nghiên cứu và giảng dạy Tektronix, Trung Quốc, 2011 06
13 Mixed Signal Oscillator, MSO2024, dao động ký 4 kênh, tần số tối đa 200MHz, hỗ trợ phân tích các giao thức CAN, SPI, Serial, I2C, Parallel phục vụ nghiên cứu và giảng dạy Tektronix, Trung Quốc, 2011 05
14 ARM KIT Mini8100, KIT thí nghiệm hệ thống nhúng phục vụ giảng dạy TimLL, Trung Quốc, 2011 01
15 DSP Starter Kit For Medical Imaging + Medical Imaging Software Tool Kits, KIT nghiên cứu chế tạo thiết bị y tế phục vụ nghiên cứu và giảng dạy Texas Instrument, Mỹ, 2012 01
16 Dual Output DC Power Supply, bộ nguồn đôi điều chỉnh được 0-25V/1 phục vụ nghiên cứu và giảng dạy Agilent, Malaysia, 2010 03
17 NI Elvis II, KIT thí nghiệm mạch điện tử y sinh phục vụ nghiên cứu và giảng dạy National Instruments, Mỹ, 2011 01
18 Digital Multimeter, máy đo đa thông số phục vụ nghiên cứu và giảng dạy Fluke, Mỹ, 2011 02
19 DSP Medical Development Kit, KIT phát triển các thiết bị y tế phục vụ nghiên cứu và giảng dạy Texas Instrument, Mỹ, 2012 01
20 Embedded board LPC1768, KIT phát triển các hệ thống nhúng phục vụ nghiên cứu và giảng dạy Embest, Trung Quốc, 2012 01
21 FPGA Development Kit, KIT phát triển các hệ thống nhúng trên FPGA cho nghiên cứu và giảng dạy Altera, Mỹ, 2011 02
22 SMD Rework Station Quick858, Máy khò linh kiện dán cho nghiên cứu và giảng dạy Quick, Trung Quốc, 2010 01
23 Xe lăn điện, phục vụ cho nghiên cứu Hazama, Trung Quốc, 2012 01
24 Stereoscopic camera, phục vụ cho nghiên cứu Point Grey, Canada, 2012 01
25 Computer, Mac Mini, phục vụ cho nghiên cứu Apple, Trung Quốc, 2012 01
26 Máy đa kí‎ giấc ngủ, Alice-5, phục vụ cho nghiên cứu Philips, Mỹ, 2009 01