nhân sự khoa

PGS. TS. Nguyễn Thị Hiệp

Trưởng khoa

EDUCATION
 • Nguyễn Huệ High School, HCMC
 • BS., University of Science, HCMC
 • MS., Soonchunhyang University, Korea
 • Ph.D., Soonchunhyang University, Korea
  RESEARCH INTERESTS
 • Bone, dental and skin regeneration,
 • Cell and Biomaterials Interaction,
 • Stem Cell Differentiation,
 • Anti-thrombotic materials,
 • Artificial Blood vessels,
 • Stop bleeding materials,
 • DDS for cancer treatment.

 • TS. VÒNG BÍNH LONG

  Phó Trưởng Khoa

  EDUCATION
 • Nam Hà High School, Biên Hòa
 • BS., University of Science, HCMC
 • MS., University of Science, HCMC
 • Ph.D., University of Tsukuba, Japan
  RESEARCH INTERESTS
 • Designs of Novel Drug Delivery and Nanomedicine in Theranostics,
 • Bio-Nano Polymers for Biomedical Applications,
 • In vitro – in vivo diseased models.

 • CHUYÊN VIÊN

  THS. NGUYỄN THANH TÂM

  TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM

  EDUCATION
 • Quốc Học High School, Quy Nhơn
 • BE., HCMC University of Technology
 • ME., HCMC University of Technology
  RESEARCH INTERESTS
 • Biomedical Instrumentation,
 • Telemedicine,
 • Digital Signal Processing.

 • ThS. Đỗ Minh Thái

  trưởng phòng thí nghiệm

  EDUCATION
 • Thống Nhất B High School, Dong Nai
 • BE., Uni. of Technical Education, HCMC
 • ME., HCMC University of Technology
  RESEARCH INTERESTS
 • Biomedical Instrumentation,
 • Signal Processing,
 • Embedded Systems.

 • Nguyễn Lê Ý

  Chuyên viên phòng thí nghiệm

  EDUCATION
 • Hermann Gmeiner School, Đà Lạt
 • BE., Biomedical Engineering, International University, HCMC
  RESEARCH INTERESTS
 • Biomedical Instrumentation,
 • Biosignal and Image Processing,
 • Software Programming,
 • Biophotonics

 • ThS. đặng ngọc thảo nhi

  Chuyên viên phòng thí nghiệm

  EDUCATION
 • Gia Định High School, HCMC
 • BE., Biomedical Engineering, International University, HCMC
 • ME., Biomedical Engineering, International University, HCMC
  RESEARCH INTERESTS
 • Bone and dental regeneration.

 • Trần Ngọc Việt

  Chuyên viên phòng thí nghiệm

  EDUCATION
 • Hùng Vương High School, Gia Lai
 • BE., Biomedical Engineering, International University, HCMC
  RESEARCH INTERESTS
 • Medical Instrumentation
 • Bio-Signal and Image Processing
 • Data Science for Biomedical Engineering
 • Lab on the Chip

 • THS. Nguyễn Thị Phương Nghi

  Chuyên viên phòng thí nghiệm

  EDUCATION
 • Trần Đại Nghĩa High School for the gifted, HCMC
 • BE., International University - Vietnam National University, HCMC
 • MPhil., University of Cambridge, United Kingdom
  RESEARCH INTERESTS
 • Skin regeneration
 • 3D bioprinting
 • Cell and Biomaterials Interaction
 • Wound-healing hydrogel

 • Trần Như Phú Ân

  Chuyên viên phòng thí nghiệm

  EDUCATION
 • Thoại Ngọc Hầu High School, An Giang
 • BE., Biomedical Engineering, International University, HCMC
  RESEARCH INTERESTS
 • Biophotonics
 • Artificial intelligence

 • THS. Nguyễn Thanh Ngọc

  Chuyên viên phòng thí nghiệm

  EDUCATION
 • Cần Đước High School, Long An
 • BS. Medicine and Pharmacy,HCMC
 • ME., International University - Vietnam National University, HCMC
  RESEARCH INTERESTS
 • Bone and dental regeneration.

 • Nguyễn Thị Thu Hà

  Chuyên viên phòng thí nghiệm

  EDUCATION
 • Nguyễn Hữu Huân High School, HCMC
 • BS., University of Science, HCMC
  RESEARCH INTERESTS
 • Nanomedicine in Theranostics
 • Treatment of inflammation and cancer
 • In vitro – in vivo diseased models.

 • NGUYỄN HOÀI THƯƠNG

  Trợ giảng

  EDUCATION
 • Gia Định High School, HCMC
 • BE., Biomedical Engineering, International University, HCMC
  RESEARCH INTERESTS
 • Biosignal and Image Processing,
 • Biomedical Instrumentation.

 • Võ Ngọc Hải Châu

  Trợ giảng

  EDUCATION
 • Phổ Thông Năng Khiếu, HCMC
 • Peninsula Grammar, AUS
 • B.S. ngành hóa Stanford, US
  RESEARCH INTERESTS
 • Ocular wound healing
 • Designing electrospinning systems to fine tune scaffold characteristics
 • Corneal cells and biomaterials interaction

 • Thư Ký

  Từ Thị Tuyết Nga

  Thư Ký

  EDUCATION
 • Tây Sơn High School, Bình Định
 • BE., Biotechnology, International University, HCMC

 • Nguyễn Hoàng Thùy Khanh

  thư ký

  EDUCATION
 • Nguyễn Văn Tăng High School, HCMC
 • Bachelor Agricultural Business, Nông Lâm University, HCMC. .

 • ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

  Thư Ký

  EDUCATION
 • Hùng Vương High School, Gia Lai
 • BA., Information - Library, Ho Chi Minh City University of Culture
 • MA., Library science, University of Social Sciences and Humanities – Viet Nam National University Ho Chi Minh City