Bệnh cườm nước, bệnh tăng nhãn áp, bệnh thiên đầu thống (Thương)

    Glaucoma