Hội chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn

    Obstructive sleep apnea syndrome OSAS