Màn chắn (trong quang học)

    Diaphragm (in optics)