KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN VÀ CHẤM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KHÓA 2015, HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019 – 2020

 

SttCông việcThời gian thực hiệnNgười chịu trách nhiệm
1Sinh viên đăng ký môn học Thesis12/2019Sinh viên, thư ký Khoa, GVCN, Phòng Đào tạo
2Xét duyệt sinh viên đủ tiêu chuẩn làm LVTN3/2020Giáo viên chủ nhiệm khóa 2014, 2015
3Chuẩn bị đề cương15–30/4/2020Sinh viên, GVHD
4Xét duyệt đề cương1-21/5/2020Hội đồng Khoa học do Khoa thành lập
5Gửi danh sách tổng hợp đề tài, sinh viên thực hiện và giảng viên hướng dẫn lên Nhà trường19/5/2020Khoa KTYS
6Quyết định phân công đề tài và hướng dẫn25/5/2020Phòng Đào tạo (dựa trên đề xuất của Khoa)
7Thực hiện đề tài25/5/2020 – 25/8/2020Sinh viên và GVHD
8Kiểm tra tiến độ13–17/7/2020Khoa KTYS
9Nộp luận văn cho Bộ môn

 

26/8/2020Sinh viên
10Tổ chức chấm phản biện27/8–4/9/2020Khoa và cá nhân được phân công chấm phản biện
11Thành lập Hội đồng đánh giá LVTN7/9/2020Phòng đào tạo (dựa trên đề xuất của Khoa)
12Tổ chức bảo vệ LNTN14/09/2020Hội đồng đánh giá LVTN
13Thông báo kết quả để PĐT làm thủ tục tốt nghiệpTrước ngày

19/9/2020

Hội đồng đánh giá LVTN

 

20200521-QD-Cong nhan SV lam LVTN hk2 2019 2020_0001