THÔNG BÁO DANH SÁCH BÁO CÁO THỰC TẬP KHOA KTYS – HỌC KỲ 3, NĂM HỌC 2021-2022

Khoa KTYS thông báo đến sinh viên danh sách báo cáo thực tập học kỳ 3, năm học 2021-2022.

Chi tiết xem thêm tại đây 

Lưu ý: Yêu cầu Sinh viên báo cáo có mặt tại Phòng báo cáo 15 phút trước khi tới lượt.

Sinh viên vì lý do bất khả khảng không thể sắp xếp báo cáo như lịch Khoa đã thông báo vui lòng gửi email trình bày lý do về địa chỉ để được hỗ trợ.

  • Hội đồng TBYT: chị Thủy Tiên Email: lttien@hcmiu.edu.vn
  • Hội đồng YHTT: Anh Đại Tín Email: ldtin@hcmiu.edu.vn

Các vấn đề khác sinh viên vui lòng liên hệ thư ký học vụ chị Thùy Khanh (email: nhtkhanh@hcmiu.edu.vn) để được hỗ trợ giải đáp thắc mắc.

Trân trọng.

TK./.