Thông báo đến sinh viên làm luận văn vào học kì 1, năm 2019-2020

  • Thời hạn cuối nộp luận văn (11/02/2020)
  • Thời hạn báo cáo luận văn (09/03/2020-13/03/2020)

Chúc các bạn sinh viên có hoàn thành tốt luận văn.