Khoa KTYS thông báo:

1/ Lộ trình dự kiến của môn học Internship HK3, 2021-2022.

  • Yêu cầu tất cả sinh viên điền Form Đăng ký nơi thực tập tốt nghiệp từ ngày 21/5/2022-12/6/2022. Link: https://forms.gle/pWrJsFA4ydUDmLf27
  • Các sinh viên chủ động tìm nơi thực tập, đến ngày 12/6/2022 vẫn chưa tìm được nơi thực tập vui lòng điền form https://forms.gle/pWrJsFA4ydUDmLf27để nhờ Khoa hỗ trợ tìm nơi thực tập.

2/ Một số văn bản cần sử dụng cho Internship như sau:

Mọi vấn đề thắc mắc liên quan đến môn học Internship sinh viên có thể liên hệ GVHD hoặc email về địa chỉ bme@hcmiu.edu.vn, cc email cho nhtkhanh@hcmiu.edu.vn để được hỗ trợ giải đáp.

Trân trọng.