Mẫu 6. BÁo cáo kết quả cải tiến-KTYS 2024 – Signed