Bài viết được dịch bằng AI từ bản gốc tiếng Anh

Tại Khoa Kỹ thuật Y sinh, chúng tôi ưu tiên cải tiến liên tục chương trình Thạc sĩ bằng cách chủ động tìm kiếm và phản hồi ý kiến từ sinh viên. Điều này đảm bảo rằng các phương pháp giảng dạy, học tập và đánh giá của chúng tôi luôn hiệu quả và phù hợp. Cách tiếp cận của chúng tôi được điều chỉnh để giải quyết hiệu quả các phản hồi cá nhân và tập thể.

Các loại phản hồi và phản hồi

 1. Vấn đề cá nhân: Các vấn đề có thể được giải quyết một đối một giữa sinh viên và nhân viên liên quan.
 2. Vấn đề đơn giản: Các vấn đề dễ giải quyết và có thể đáp ứng sự hài lòng của cả sinh viên và nhân viên.
 3. Gợi ý cần tham khảo ý kiến: Phản hồi cần thảo luận rộng rãi với sinh viên, nhân viên hoặc cả hai trước khi quyết định hành động.
 4. Giám sát dài hạn: Các tình huống cần được giám sát trong thời gian dài để xác định hành động phù hợp.
 5. Yêu cầu leo thang: Các vấn đề vượt quá phạm vi của Bộ, Trường hoặc Khoa cần được chuyển đến các cơ quan chức năng thích hợp.
 6. Thực hành tốt: Xác định các thực hành mẫu mực có thể được chia sẻ và thực hiện trên toàn bộ khoa.

Nguồn phản hồi từ sinh viên

 1. Khảo sát khóa học: Được thực hiện vào cuối mỗi khóa học để thu thập phản hồi ngay lập tức về giảng dạy, nội dung và đánh giá.
 2. Khảo sát cuối khóa: Thu thập từ sinh viên tốt nghiệp để hiểu trải nghiệm tổng thể của họ và thu thập thông tin để cải tiến chương trình.
 3. Khảo sát cựu sinh viên: Phân phối cho các sinh viên tốt nghiệp để lấy phản hồi về mức độ chuẩn bị của chương trình cho sự nghiệp của họ và các lĩnh vực cần cải thiện.

Hành động chính từ phản hồi của sinh viên

 1. Báo cáo nội bộ: Phản hồi nên được báo cáo bởi các nhân viên cá nhân đến Trưởng khóa học và nhóm Đảm bảo Chất lượng của Khoa.
 2. Báo cáo giám sát hàng năm: Các phản hồi nên được bao gồm trong báo cáo giám sát hàng năm của chương trình.
 3. Thảo luận của ủy ban: Các vấn đề nên được nêu tại các cuộc họp liên quan.
 4. Báo cáo theo dõi: Phản hồi từ các bên bên ngoài nên được báo cáo lại cho các cuộc họp liên quan.
 5. Giao tiếp với sinh viên: Phản hồi nên được truyền đạt lại cho sinh viên và tiếp tục khám phá nếu cần thiết.

Giao tiếp phản hồi – Khép lại vòng lặp

Chúng tôi cam kết truyền đạt hiệu quả các phản hồi đã được nêu bởi sinh viên. Chiến lược giao tiếp bao gồm:

 1. Giao tiếp có mục tiêu:
  • Sinh viên vừa hoàn thành khóa học hoặc chương trình và quan tâm đến kết quả.
  • Sinh viên hiện tại đang theo học khóa học hoặc chương trình.
  • Sinh viên tiềm năng có thể đăng ký khóa học hoặc chương trình trong tương lai.
 2. Phương pháp giao tiếp:
  • Đăng tải cập nhật trên trang web của Khoa và Môi trường Học tập Ảo (Blackboard).
  • Phát thông tin qua email.
  • Cung cấp các định dạng giấy dễ tiếp cận, như bảng thông báo của khoa.
  • Báo cáo tóm tắt các thảo luận và hành động đã thực hiện.
  • Phân tích kết quả khảo sát từ năm hiện tại và các năm trước.
 3. Lưu trữ điện tử:
  • Duy trì lưu trữ điện tử trên trang web và Blackboard của chúng tôi về biên bản và báo cáo tóm tắt. Điều này cho phép cả sinh viên và nhân viên theo dõi tiến trình theo thời gian, đặc biệt hữu ích cho sinh viên bán thời gian hoặc vắng mặt tạm thời.
  • Đảm bảo khả năng tiếp cận cho sinh viên khuyết tật bằng cách cung cấp thông tin ở các định dạng phù hợp.

Bằng cách giải quyết và phản hồi một cách có hệ thống phản hồi của sinh viên, chúng tôi nhằm nâng cao trải nghiệm học tập và duy trì các tiêu chuẩn cao nhất trong các dịch vụ giáo dục của chúng tôi. Cách tiếp cận này đặc biệt hiệu quả trong chương trình của chúng tôi, nơi mỗi phản hồi của sinh viên đều vô giá cho những nỗ lực cải tiến liên tục của chúng tôi.