Ngày thứ năm, 19/09/2019 này, bên công ty TNHH B.C.E Việt Nam có kết hợp với Khoa KTYS và Khoa CNSH tổ chức 1 buổi seminar về “An toàn sinh học và các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả thí nghiệm”, với nội dung, thời gian và địa điểm cụ thể như sau:
* Nội dung:
  • Ảnh hưởng chất lượng đồ nhựa đến kết quả thí nghiệm, xét nghiệm
  • Giải pháp thiết bị từ Eppendorf trong nuôi cấy tế bào và SHPT
  • Pipet: Cách sử dụng, bảo dưỡng, kiểm tra và hiệu chuẩn
* Thời gian: 13h30 đến 16h30 ngày 19/09/2019
* Địa điểm: A2.507
=> Các bạn quan tâm đăng ký tham dự theo link dưới đây nha, hạn chót đăng ký 16h00 thứ 4, ngày 18/09/2019
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B29XDkaJO6RRFIi9unxWTjIU2WQdInKif6SRHZ7Ki30/edit#gid=335694620