Liên Hệ

Khoa Kỹ thuật Y Sinh, Trường Đại học Quốc Tế TP.HCM
Phòng: O1.405, Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3724 4270 Số máy lẻ: 3236
Hotline: 0941798490

Contact

School of Biomedical Engineering, International University HCMC
Quarter 6, Linh Trung Ward, Thu Duc City, HCMC
Room: O1.405
Tel: (028) 3724 4270 Ext: 3236
Hotline: 094 1798490