Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở dành cho sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh năm 2020

I. Khoa Kỹ thuật Y sinh

TT Tên đề tài tiếng Việt Chủ nhiệm đề tài Giảng viên hướng dẫn Thời gian (tháng) Kinh phí (triệu đồng)
1 Phát triển hệ thống học sâu tự động phát hiện các bệnh về đa phôi biên Nguyễn Hoàng Phúc (MBEIU19003) TS. Ngô Thanh Hoàn 12 7,00
2 Nghiên cứu hiệu quả của khai vấn nhóm đối với hoạt động điều tiết cảm xúc của não Phan Thế Duy (BEBEIU19059) TS. Hà Thị Thanh Hương 12 7,00
3 Khảo sát ảnh hưởng của các nồng độ D-glucose cao lên khả năng biệt hóa xương của tế bào gốc mô mỡ Trịnh Ngọc Minh Châu (BEBEIU18158) TS. Trịnh Như Thùy 12 7,00
4 Chế tạo và đánh giá hệ hydrogel từ liên kết chéo tại chỗ dựa trên kỹ thuật chitosan, hyaluronate và alginate đã tinh chỉnh thấp cho ứng dụng kỹ thuật mô Lê Trần Mỹ An (BEBEIU18001) PGS. TS. Nguyễn Thị Hiệp 12 7,00
5 Thiết bị phát hiện và giám sát sâu răng bằng hình ảnh cận hồng ngoại Bùi Thị Như Quỳnh (BEBEIU18137) PGS. TS. Phạm Thị Thu Hiền 12 7,00
6 Nghiên cứu và chế tạo máy đo xạ hình trên găng tay Võ Quốc Hoàng Quyên (BEBEIU18087) TS. Huỳnh Chấn Khôn 12 7,00
7 Nghiên cứu tạo hạt nano silica mang protein vắc xin ứng dụng trong điều trị COVID-19 Vũ Dũng (BEBEIU18022) TS. Vòng Bính Long 12 7,00
8 Thiết kế và chế tạo máy vi y tế làm lâm sàng với chi phí thấp Võ Nguyên Khôi (BEBEIU18176) GS. Võ Văn Tới 12 7,00
9 Thiết kế và phát triển máy tạo mẫu gắn tế bào thử nghiệm trong dụng trong sinh học phân tử Vũ Xuân Hiển (BEBEIU18031) GS. Võ Văn Tới 12 7,00
10 Mô hình nhận dạng và phân loại cảm xúc con người dựa trên tín hiệu điện não đồ (EEG) Trần Thị Hà (BEBEIU18186) TS. Ngô Thị Lụa 12 7,00
11 Nghiên cứu chiết xuất polyphenol từ cây cốt khí củ (Polygonum Cuspidatum Sieb. Et Zucc.) Lê Minh Nguyên (BEBEIU18161) TS. Nguyễn Hồng Vân 12 7,00
12 Nghiên cứu tác động của các nồng độ D-glucose cao lên khả năng biệt hóa xương của tế bào gốc mô mỡ Nguyễn Huỳnh Kiều My (BEBEIU18203) TS. Trịnh Như Thùy 12 7,00
13 Tổng hợp và nghiên cứu đặc tính của hệ tương tác N,O-carboxymethyl chitosan và oxidized xanthan gum Đỗ Quốc Đạt (BEBEIU18157) PGS. TS. Nguyễn Thị Hiệp 12 7,00
14 Ứng dụng mạng CNN vào việc xử lý ảnh MRI của não cho các đối đoạn bệnh Alzheimer Đoàn Minh Đăng (BEBEIU18016) TS. Ngô Thị Lụa 12 7,00
15 Nghiên cứu và chế tạo hệ nano hydrogel chứa hoạt chất resveratrol để điều trị trực tràng Đại Quang Minh (BEBEIU18059) TS. Nguyễn Hồng Vân 12 7,00
16 Nghiên cứu bào chế hệ dược chứa tinh thể đơn của curcumin Phạm Nguyễn Hồng Ân (BEBEIU18002) TS. Trương Phước Long 12 7,00

“`