Danh mục và kinh phí thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở dành cho sinh viên và học viên cao học năm 2019

Khoa Kỹ thuật Y Sinh

TT Tên đề tài tiếng Việt Chủ nhiệm đề tài Giảng viên hướng dẫn Thời gian (tháng) Kinh phí (triệu đồng)
1 Nghiên cứu tổng hợp và cải tiến hệ xì măng sinh học trên nền hydrogel Alg-NOCC-AHA-BCP cho ứng dụng tái tạo xương Lê Nguyễn Mỹ An (MBEIU18001) TS. Nguyễn Thị Hiệp 12 7,00
2 So sánh tối ưu hóa các phương pháp tách chiết RNA vô bào (cell free RNA) Lê Phúc Hoàng Anh (BEBEIU17043) TS. Hà Thị Thanh Hương 12 7,00
3 Nghiên cứu quá trình tạo ung thư da trên chuột nhằm điều trị bằng phương pháp quang học Nguyễn Phương Khanh (BEBEIU17052) TS. Phạm Thị Thu Hiền 12 7,00
4 Nghiên cứu về ảnh hưởng của nhạc chữa sóng alpha đối với mức độ căng thẳng tâm lý của nhân viên bệnh viện Trần Vũ Quang Thịnh (BEBEIU17023) TS. Hà Thị Thanh Hương 12 7,00
5 Nghiên cứu thiết kế cảm biến sinh học để phát hiện nhanh Virus gây bệnh sốt xuất hiện dựa trên sự báo vệ của phản ứng lại kháng lại sự phân cắt của Nuclease S1 Võ Thị Cẩm Duyên (BEBEIU16067) TS. Trương Phước Long 12 7,00
6 Cải thiện sinh khả dụng và hoạt tính sinh học của curcumin ứng dụng hạt nano oxi hóa khử chứa silica Nguyễn Đình Xuân Vinh (BEBEIU16115) TS. Võng Bình Long 12 7,00
7 Nano lipid chứa berberin tạo bằng phương pháp phun sấy Bùi Thị Xuân Hòa (BEBEIU16074) TS. Nguyễn Hồng Vân 12 7,00
8 Hệ thống trí tuệ nhân tạo hỗ trợ chuẩn đoán ung thư da Lê Nguyễn Thanh Duyên (BEBEIU16040) TS. Ngô Thanh Hoàn 12 7,00
9 Thiết kế chế tạo thiết bị chụp ảnh võng mạc mắt dựa trên Smartphone Lương Đoàn Minh Tiên (BEBEIU16006) TS. Ngô Thanh Hoàn 12 7,00
10 Tăng cường hiệu quả điều trị của berberine bằng cách kết hợp phức hợp beta-cyclodextrin vào hệ phân tán rắn Thân Thu Hằng (BEBEIU16072) TS. Nguyễn Hồng Vân 12 7,00
11 Nghiên cứu và phát triển hệ thống laser quang học kèm quy trình tạo nấm da trên thỏ Đinh Quốc Thịnh (BEBEIU16100) TS. Phạm Thị Thu Hiền 12 7,00
12 Nghiên cứu bào chế phytosome chứa rutin Trần Thị An (BEBEIU16063) TS. Trương Phước Long 12 7,00