NHÂN VIÊN/ STAFFS

ThS. đặng ngọc thảo nhi

Chuyên viên phòng thí nghiệm/ TECHNICIAN

EDUCATION
 • Gia Định High School, HCMC
 • BE., Biomedical Engineering, International University, HCMC
 • ME., Biomedical Engineering, International University, HCMC
  RESEARCH INTERESTS
 • Bone and dental regeneration.

 • THS. Nguyễn Thanh Ngọc

  Chuyên viên phòng thí nghiệm/ TECHNICIAN

  EDUCATION
 • Cần Đước High School, Long An
 • BS. Medicine and Pharmacy,HCMC
 • ME., International University - Vietnam National University, HCMC
  RESEARCH INTERESTS
 • Bone and dental regeneration.

 • THS. Nguyễn Lê Ý

  Chuyên viên phòng thí nghiệm/ TECHNICIAN

  EDUCATION
 • Hermann Gmeiner School, Đà Lạt
 • BE., Biomedical Engineering, International University, HCMC
  RESEARCH INTERESTS
 • Biomedical Instrumentation,
 • Biosignal and Image Processing,
 • Software Programming,
 • Biophotonics

 • Trần Ngọc Việt

  Chuyên viên phòng thí nghiệm/ TECHNICIAN

  EDUCATION
 • Hùng Vương High School, Gia Lai
 • BE., Biomedical Engineering, International University, HCMC
  RESEARCH INTERESTS
 • Medical Instrumentation
 • Bio-Signal and Image Processing
 • Data Science for Biomedical Engineering
 • Lab on the Chip

 • Nguyễn Thị Thu Hà

  Chuyên viên phòng thí nghiệm/ TECHNICIAN

  EDUCATION
 • Nguyễn Hữu Huân High School, HCMC
 • BS., University of Science, HCMC
  RESEARCH INTERESTS
 • Nanomedicine in Theranostics
 • Treatment of inflammation and cancer
 • In vitro – in vivo diseased models.

 • Nguyễn thị thúy kiều

  Chuyên viên phòng thí nghiệm/ TECHNICIAN

  EDUCATION
 • Song Doc High School, Ca Mau Province
 • BS., Physics Teacher Education, Can Tho University,
 • MS., Materials Science, University of Science, VNU HCMC.
  RESEARCH INTERESTS
 • Antibacterial wound dressing,
 • Hemostatic materials.

 • phan thị thanh tâm

  Chuyên viên phòng thí nghiệm/ TECHNICIAN

  EDUCATION
 • Mạc Đĩnh Chi High School, HCMC
 • BS., Biotechnology, International University, VNU
  RESEARCH INTERESTS
 • Bioactive compound,
 • Antibacteial materials,
 • Biomimetic scaffolds.

 • LÊ TRẦN MỸ AN

  Chuyên viên phòng thí nghiệm/ TECHNICIAN

  EDUCATION
 • Bình Minh High School, Vinh Long
 • BE., Biomedical Engineering, International University, VNU HCMC.
  RESEARCH INTERESTS
 • Biomaterials,
 • Tissue Engineering, Regenerative Medicine.

 • NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

  Chuyên viên phòng thí nghiệm/ TECHNICIAN

  EDUCATION
 • Đặng Huy Trứ High School,Thua Thien Hue
 • BE., Biotechnology, University of Science, Hue University
  RESEARCH INTERESTS
 • Tissue Engineering, Regenerative Medicine,
 • Antibacterial material.

 • HUỲNH THỊ THANH TRÚC

  Chuyên viên phòng thí nghiệm/ TECHNICIAN

  EDUCATION
 • Chu Văn An High School, An Giang
 • BE., Machine Manufacturing Technology, HCMC University of Technology and Education, HCMC.
  RESEARCH INTERESTS
 • Mechanical design,
 • 3D Printing Technology

 • Lê Thị Thủy Tiên

  Trợ giảng/ Teaching assistant

  EDUCATION
 • Nguyễn Thượng Hiền High School, HCMC
 • BE., Biomedical Engineering, International University, HCMC
  RESEARCH INTERESTS
 • Biomedical Instrumentation,
 • Tele-medicine devices.

 • Lương Đại Tín

  Trợ giảng/ Teaching assistant

  EDUCATION
 • Nguyễn Thượng Hiền High School, HCMC
 • BE., Biomedical Engineering, International University, VNU HCMC.
  RESEARCH INTERESTS
 • Biomaterials
 • Polymer Science
 • Injectable Hydrogels
 • Tissue Engineering, Regenerative Medicine

 • Thư Ký

  Từ Thị Tuyết Nga

  Thư Ký/ Scretary

  EDUCATION
 • Tây Sơn High School, Bình Định
 • BE., Biotechnology, International University, HCMC

 • Nguyễn Hoàng Thùy Khanh

  Thư Ký/ Scretary

  EDUCATION
 • Nguyễn Văn Tăng High School, HCMC
 • Bachelor Agricultural Business, Nông Lâm University, HCMC. .

 • BÙI THỊ HỒNG ÁNH

  Thư Ký/ Scretary

  EDUCATION
 • Nguyễn Văn Tăng High School, HCMC
 • BE., University of Transport and Communications, HCMC