PTN Giao diện Não bộ và Máy tính

 

Số TTTên gọi của máy, thiết bị, kí hiệu, mục đích sử dụngNước sản xuất, năm sản xuấtSố lượng
1Functional Near-Infrared Imaging System, FOIRE-3000, phục vụ cho nghiên cứu và giảng dạy thí nghiệmShimadzu, Nhật Bản, 201001
2Máy đo tín hiệu điện não thời gian thực – 64 kênh, ACTIVE 2, phục vụ cho nghiên cứu và giảng dạy thí nghiệmBioSemi B.V, Hà Lan, 201201
3Stereo Vision Camera set, phục vụ cho nghiên cứuPoint Grey Research, Canada, 201201
4Máy đo trường nhìn, Humphrey® Field Analyzer II, phục vụ cho nghiên cứu và giảng dạy thí nghiệmCarl Zeiss, Mỹ, 201001
5Máy tính server, phục vụ cho nghiên cứuDell, Mỹ, 200902
6CT Scanner, phục vụ cho giảng dạy thí nghiệmToshiba, Nhật Bản, 198901
7Kinect Camera, phục vụ cho nghiên cứuMicrosoft, Trung Quốc, 201202
8Data Acquisition System, MP150, KIT thí nghiệm giảng dạy và nghiên cứu các tín hiệu y sinh, 16 kênh analog, 15 kênh sốBioPac, Mỹ, 201101
9Four Channels Data Acquisition and Analysis System, MP36, KIT thí nghiệm giảng dạy và nghiên cứu các tín hiệu y sinh, 4 kênh analogBioPac, Mỹ, 201101
1010MHz Function/ Abritary Waveform Generator, 33210A, máy tạo sóng cơ bản và sóng bất kỳ, tần số tối đa 10MHz phục vụ nghiên cứu và giảng dạyAgilent, Malaysia, 201103
11Digital Osciloscope100MHz, DSO1012A, dao động ký 2 kênh, tần số tối đa 100MHz phục vụ nghiên cứu và giảng dạyAgilent, Malaysia, 201102
12Digital Oscillator 40MHz,  TDS1001C-EDU, dao động ký 2 kênh, tần số tối đa 40MHz phục vụ nghiên cứu và giảng dạyTektronix, Trung Quốc, 201106
13Mixed Signal Oscillator, MSO2024, dao động ký 4 kênh, tần số tối đa 200MHz, hỗ trợ phân tích các giao thức CAN, SPI, Serial, I2C, Parallel phục vụ nghiên cứu và giảng dạyTektronix, Trung Quốc, 201105
14ARM KIT Mini8100, KIT thí nghiệm hệ thống nhúng phục vụ giảng dạyTimLL, Trung Quốc, 201101
15DSP Starter Kit For Medical Imaging + Medical Imaging Software Tool Kits, KIT nghiên cứu chế tạo thiết bị y tế phục vụ nghiên cứu và giảng dạyTexas Instrument, Mỹ, 201201
16Dual Output DC Power Supply, bộ nguồn đôi điều chỉnh được 0-25V/1 phục vụ nghiên cứu và giảng dạyAgilent, Malaysia, 201003
17NI Elvis II, KIT thí nghiệm mạch điện tử y sinh phục vụ nghiên cứu và giảng dạyNational Instruments, Mỹ, 201101
18Digital Multimeter, máy đo đa thông số phục vụ nghiên cứu và giảng dạyFluke, Mỹ, 201102
19DSP Medical Development Kit, KIT phát triển các thiết bị y tế phục vụ nghiên cứu và giảng dạyTexas Instrument, Mỹ, 201201
20Embedded board LPC1768, KIT phát triển các hệ thống nhúng phục vụ nghiên cứu và giảng dạyEmbest, Trung Quốc, 201201
21FPGA Development Kit, KIT phát triển các hệ thống nhúng trên FPGA cho nghiên cứu và giảng dạyAltera, Mỹ, 201102
22SMD Rework Station Quick858, Máy khò linh kiện dán cho nghiên cứu và giảng dạyQuick, Trung Quốc, 201001
23Xe lăn điện, phục vụ cho nghiên cứuHazama, Trung Quốc, 201201
24Stereoscopic camera, phục vụ cho nghiên cứuPoint Grey, Canada, 201201
25Computer, Mac Mini, phục vụ cho nghiên cứuApple, Trung Quốc, 201201
26Máy đa kí‎ giấc ngủ, Alice-5, phục vụ cho nghiên cứuPhilips, Mỹ, 200901