PTN Kỹ thuật Mô và Y học Tái tạo

Nội dung này được dịch bằng AI. Vui lòng tham khảo trang tiếng Anh để có thông tin chính xác hơn

ĐỊA ĐIỂM

Phòng LA1.406, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Việt Nam

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

VẬT LIỆU SINH HỌC CHO TÁI TẠO DA VÀ XƯƠNG

CHIẾT XUẤT VÀ TÁCH BIỆT VẬT LIỆU SINH HỌC TỪ NGUỒN TỰ NHIÊN

MÀNG VÀ STENT ĐIỆN QUAY

PHÂN BIỆT TẾ BÀO GỐC

VẬT LIỆU SINH HỌC CHO ỨNG DỤNG NHA KHOA

PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM CHỨC NĂNG CÓ HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HÓA

 

SẢN PHẨM NGHIÊN CỨU

Mạch máu nhân tạo từ PU/PCL
Màng dựa trên collagen và tơ tằm cho tái tạo da
Màng dựa trên collagen và tơ tằm cho tái tạo da
Băng vết thương kháng khuẩn dựa trên PCL - hạt nano bạc – chitosan oligomer
Băng vết thương kháng khuẩn dựa trên PCL – hạt nano bạc – chitosan oligomer
Bioink cho in sinh học 3D mô xương dựa trên chitosan biến đổi/axit hyaluronic
Bột phosphate canxi làm xi măng xương
Bột phosphate canxi làm xi măng xương
Chất khử trùng dựa trên hạt nano bạc
Chất khử trùng dựa trên hạt nano bạc
Hydrogel làm từ polymer tự nhiên
Hydrogel làm từ polymer tự nhiên
Thực phẩm chống oxy hóa dựa trên nata de coco và chiết xuất rosella
Thực phẩm chống oxy hóa dựa trên nata de coco và chiết xuất rosella

CÔNG BỐ KHOA HỌC & GIẢI THƯỞNG

  • Promoting High-Oxidation-State Metal Active Sites in a Hollow Ternary Metal Fluoride Nanoflake Array for Urea Electrolysis, NT Nguyen, TTN Tran, TK Truong, J Yu, TNM Le, TB Phan, TLH Doan, …Inorganic Chemistry
  • Potential from synergistic effect of quercetin and paclitaxel co-encapsulated in the targeted folic–gelatin–pluronic P123 nanogels for chemotherapy, DT Nguyen, TP Nguyen, NH Nguyen, KTH Nguyen, TH Nguyen, TT Ngan, …International Journal of Biological Macromolecules, 125248
  • Sonochemical-synthesized biphasic tricalcium phosphate: Influence of synthesis parameters on the physicochemical properties and in vitro remineralization in artificial saliva, NTN Dang, NMP Tran, HN Doan, NCN Huynh, TL Vu, TN Tang, ATM Le, …Materials Chemistry and Physics, 128020
  • Biodegradable films from dragon fruit (Hylocereus polyrhizus) peel pectin and potato starches crosslinked with glutaraldehyde, NNT Tien, HT Nguyen, NL Le, TT Khoi, A Richel,…Food Packaging and Shelf Life 37, 101084
  • Fabrication of Endothelial Cell-Lining Polyurethane/Polycaprolactone Tubular Scaffold Coated with Conjugated Linoleic Acid for Small-Diameter Vascular Graft, BT Vu, PDN Nguyen, NMP Tran, TN Tang, TM Do, TV Vo, HT Nguyen, Fibers and Polymers 24 (2), 423-432
  • pH-Responsive Delivery of Platinum-based Drugs through the Surface Modification of Heparin on Mesoporous Silica Nanoparticles, NH Truong-Thi, NH Nguyen, DTD Nguyen, TN Tang, TH Nguyen, …,European Polymer Journal, 111818
  • One-Pot Preparation of Antibacterial Electrospun Polycaprolactone Membrane Embedded with Gamma Irradiation-Induced Silver Nanoparticles, CM Tran, NTT Nguyen, MH Ho, VK Doan, KL Ly, NNT Dang, NMP Tran, …Fibers and Polymers 24 (1), 29-43
  • Để biết thêm các công bố nghiên cứu: https://orcid.org/0000-0002-5843-4392

THƯ VIỆN ẢNH

CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU CHÍNH

  • PGS. TS. Nguyễn Thị Hiệp
  • TS. Đoàn Ngọc Hoan