Quy định về đăng ký làm thí nghiệm sau giờ làm việc

Quy định về đăng ký làm thí nghiệm sau giờ làm việc dành cho sinh viên và học viên cao học trong Khoa Kỹ thuật Y sinh muốn làm nghiên cứu sau giờ làm việc (Sau 17:00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6, vào thứ 7 và Chủ Nhật)

Sinh viên tải Mẫu Phiếu đăng ký làm thí nghiệm sau giờ làm việc và làm theo hướng dẫn trong thông báo

Xem thêm Laboratory Safety Training Videos List