Bùi Hoàng Nam

Bùi Hoàng Nam
Student K15
BEBEIU15003
THPT Chuyên Thăng Long Đà Lạt, Lâm Đồng, Đà Lạt, Lâm Đồng
 

Bùi Hoàng Nam

BEBEIU15003

Đà Lạt, Lâm Đồng

Trường phổ thông: THPT Chuyên Thăng Long Đà Lạt, Lâm Đồng

Sở thích: Thể thao; Âm nhạc; Guitar

Hướng nghiên cứu: Medical Instrumentation

Giảng viên hướng dẫn: Phạm Thị Thu Hiền, Ph.D

Latest Posts