Bùi Hữu Đức

Bùi Hữu Đức
Student K20
BEBEIU20010
THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu
 

Bùi Hữu Đức

BEBEIU20010

Trường phổ thông: THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu

Sở thích:

Hướng nghiên cứu: Thiết bị Y tế

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts