Bùi Thạch Ngữ

Bùi Thạch Ngữ
Student K15
BEBEIU15004
Trung học Thực hành Sài Gòn, TP HCM
 

Bùi Thạch Ngữ

BEBEIU15004

TP HCM

Trường phổ thông: Trung học Thực hành Sài Gòn

Sở thích: Văn Nghệ – Sinh hoạt

Hướng nghiên cứu: Thiết bị y tế – Xử lí hình ảnh

Giảng viên hướng dẫn: Thầy Lê Quốc Trung

Latest Posts