Bùi Thị Như Thuận

Bùi Thị Như Thuận
Student K18
BEBEIU18109
0978917263, TP HCM
 

Bùi Thị Như Thuận

BEBEIU18109

TP HCM

Trường phổ thông: 0978917263

Sở thích: Xem phim ma và đọc sách

Hướng nghiên cứu: Thiết bị Y tế, Xử lí Tín hiệu Hình ảnh

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts