Bùi Thị Quỳnh Chi

Bùi Thị Quỳnh Chi
Student K19
BEBEIU19003
THPT BÙI THỊ XUÂN, TP. Hồ Chí Minh
 

Bùi Thị Quỳnh Chi

BEBEIU19003

TP. Hồ Chí Minh

Trường phổ thông: THPT BÙI THỊ XUÂN

Sở thích:

Hướng nghiên cứu:

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts