Cao Hoàng Minh Triết

Cao Hoàng Minh Triết
Alumni, Student K13
BEBEIU13095
THPT Nguyễn Thượng Hiền, Vũng Tàu
 

Cao Hoàng Minh Triết

BEBEIU13095

Vũng Tàu

Trường phổ thông: THPT Nguyễn Thượng Hiền

Sở thích: thích điền form

Hướng nghiên cứu: Xử lý tín hiệu

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Đức Thắng

Latest Posts