Chu Đức Tín

Chu Đức Tín
Alumni, Student K13
BEBEIU13132
THPT Bảo Lộc, Lâm Đồng
 

Chu Đức Tín

BEBEIU13132

Lâm Đồng

Trường phổ thông: THPT Bảo Lộc

Sở thích: Bóng đá

Hướng nghiên cứu: Thiết bị Y Tế

Giảng viên hướng dẫn: TS. Phạm Thị Thu Hiền

Latest Posts