Chung Văn Đào

Chung Văn Đào
Student K19
BEBEIU19006
THPT NGUYỄN KHUYẾN, TP. Hồ Chí Minh
 

Chung Văn Đào

BEBEIU19006

TP. Hồ Chí Minh

Trường phổ thông: THPT NGUYỄN KHUYẾN

Sở thích:

Hướng nghiên cứu:

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts