Đặng Ngàn Triệu Yên

Đặng Ngàn Triệu Yên
Alumni, Student K11
BEBEIU11027
Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm - Vĩnh Long,
 

Đặng Ngàn Triệu Yên

BEBEIU11027

Trường phổ thông: Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm – Vĩnh Long

Sở thích:

Hướng nghiên cứu:

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts