Đại Quang Minh

Đại Quang Minh
Student K18
BEBEIU18059
01222671688, TP HCM
 

Đại Quang Minh

BEBEIU18059

TP HCM

Trường phổ thông: 01222671688

Sở thích: Cầu lông, đọc sách

Hướng nghiên cứu: Chưa có dự định

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts