Đặng Hải Hà

Đặng Hải Hà
Student K18
BEBEIU18028
0942263143, TP HCM
 

Đặng Hải Hà

BEBEIU18028

TP HCM

Trường phổ thông: 0942263143

Sở thích: Năng khiếu : e không có năng khiếu nào hết; còn sở thích em có rất nhiều như : hát,chụp hình,bơi

Hướng nghiên cứu: Kỹ thuật Dược, Y học Tái tạo

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts