Đặng Hồng Quí

Đặng Hồng Quí
Alumni, Student K14
BEBEIU14080
Thpt Lê Quý Đôn-Bình Phước, Đồng Tháp
 

Đặng Hồng Quí

BEBEIU14080

Đồng Tháp

Trường phổ thông: Thpt Lê Quý Đôn-Bình Phước

Sở thích: Xem Phim, Nghe Nhạc

Hướng nghiên cứu: Medical Instrumentation

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts