Đặng Minh Quân

Đặng Minh Quân
Student K19
BEBEIU19022
Trường THPT Gia Định, TP. Hồ Chí Minh
 

Đặng Minh Quân

BEBEIU19022

TP. Hồ Chí Minh

Trường phổ thông: Trường THPT Gia Định

Sở thích:

Hướng nghiên cứu:

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts