Đặng Quốc Thảo

Đặng Quốc Thảo
Student K18
BEBEIU18099
0915104774, TP HCM
 

Đặng Quốc Thảo

BEBEIU18099

TP HCM

Trường phổ thông: 0915104774

Sở thích: Bóng bàn

Hướng nghiên cứu: Thiết bị Y tế, Y học Tái tạo

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts