Đặng Thị Thảo Nguyên

Đặng Thị Thảo Nguyên
Alumni, Student K14
BEBEIU14063
Chuyên Bạc Liêu, Cà Mau
 

Đặng Thị Thảo Nguyên

BEBEIU14063

Cà Mau

Trường phổ thông: Chuyên Bạc Liêu

Sở thích: Bơi lội, guitar

Hướng nghiên cứu: Pharmaceutical Engineering

Giảng viên hướng dẫn: Dr. Trần Trương Đình Thảo

Latest Posts