Đặng Thị Thu Khiết

Đặng Thị Thu Khiết
Student K17
BEBEIU17015
THPT Chuyên Lê Quí Đôn, TP HCM
 

Đặng Thị Thu Khiết

BEBEIU17015

TP HCM

Trường phổ thông: THPT Chuyên Lê Quí Đôn

Sở thích: Đọc truyện

Hướng nghiên cứu: Kỹ thuật dược, Y học tái tạo

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts