Đặng Trương Kim Ngân

Đặng Trương Kim Ngân
Student K18
BEBEIU18065
0938780721, Tiền Giang
 

Đặng Trương Kim Ngân

BEBEIU18065

Tiền Giang

Trường phổ thông: 0938780721

Sở thích: Hát

Hướng nghiên cứu: Chưa có dự định

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts