Đào Duy Thiên

Đào Duy Thiên
Student K17
BEBEIU17060
THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quảng Nam, Quảng Nam
 

Đào Duy Thiên

BEBEIU17060

Quảng Nam

Trường phổ thông: THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quảng Nam

Sở thích: đọc sách, powerlifting

Hướng nghiên cứu: Thiết bị y tế

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts