Đào Ngọc Yến Khoa

Đào Ngọc Yến Khoa
Student K20
BEBEIU20027
THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu
 

Đào Ngọc Yến Khoa

BEBEIU20027

Trường phổ thông: THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu

Sở thích:

Hướng nghiên cứu: Chưa xác định

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts