Đinh Hoàng Sáng

Đinh Hoàng Sáng
Student K17
BEBEIU17022
THPT Hắc Dịch, Bà Rịa-Vũng Tàu, VũngTàu
 

Đinh Hoàng Sáng

BEBEIU17022

VũngTàu

Trường phổ thông: THPT Hắc Dịch, Bà Rịa-Vũng Tàu

Sở thích: Đọc sách

Hướng nghiên cứu: Chưa có dự định

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts