Đinh Nguyễn Thiên An

Đinh Nguyễn Thiên An
Alumni, Student K14
BEBEIU14001
THPT Nguyễn Huệ, Phú Yên, Đà Nẵng
 

Đinh Nguyễn Thiên An

BEBEIU14001

Đà Nẵng

Trường phổ thông: THPT Nguyễn Huệ, Phú Yên

Sở thích: Hát

Hướng nghiên cứu: Medical Signal and Image Processing

Giảng viên hướng dẫn: Dr. Nguyễn Đức Thắng

Latest Posts