Đinh Nguyễn Thúy Vy

Đinh Nguyễn Thúy Vy
Student K17
BEBEIU17074
THPT Tầm Vu, Hậu Giang, Hậu Giang
 

Đinh Nguyễn Thúy Vy

BEBEIU17074

Hậu Giang

Trường phổ thông: THPT Tầm Vu, Hậu Giang

Sở thích: Game, Âm nhạc (Thích), Tham gia các hoạt động ngoại khóa, tình nguyện…

Hướng nghiên cứu: Thiết bị y tế, Xử lí tín hiệu hình ảnh

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts