Đinh Quang Huy

Đinh Quang Huy
Alumni, Student K13
BEBEIU13034
THPT Trần Phú, TP HCM
 

Đinh Quang Huy

BEBEIU13034

TP HCM

Trường phổ thông: THPT Trần Phú

Sở thích: Đọc truyện

Hướng nghiên cứu: Thiết bị Y Tế

Giảng viên hướng dẫn: TS. Phạm Thị Thu Hiền

Latest Posts