Đinh Quốc Thịnh

Đinh Quốc Thịnh
Student K16
BEBEIU16100
THPT Đốc Binh Kiều, Cai Lậy, Tiền Giang
 

Đinh Quốc Thịnh

BEBEIU16100

Cai Lậy, Tiền Giang

Trường phổ thông: THPT Đốc Binh Kiều

Sở thích: Leader nhóm, nấu ăn, logistic

Hướng nghiên cứu: Kinh Thầu Y Sinh

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts