Đinh Xuân Hương

Đinh Xuân Hương
Alumni, Student K14
BEBEIU14035
Nguyễn Hữu Cảnh, An Giang, Đồng Tháp
 

Đinh Xuân Hương

BEBEIU14035

Đồng Tháp

Trường phổ thông: Nguyễn Hữu Cảnh, An Giang

Sở thích: Đọc sách

Hướng nghiên cứu: Medical Signal and Image Processing

Giảng viên hướng dẫn: Dr. Lê Quốc Trung

Latest Posts