Đỗ Bùi Thuận Thiên

Đỗ Bùi Thuận Thiên
Alumni, Student K13
BEBEIU13077
THPT Gia Định, TP HCM
 

Đỗ Bùi Thuận Thiên

BEBEIU13077

TP HCM

Trường phổ thông: THPT Gia Định

Sở thích: Xem phim

Hướng nghiên cứu: Y học Tái tạo

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Hiệp

Latest Posts