Đỗ Đoàn Thảo Nhi

Đỗ Đoàn Thảo Nhi
Alumni, Student K14
BEBEIU14068
Chuyên Thăng Long, Đà Lạt, Đà Lạt
 

Đỗ Đoàn Thảo Nhi

BEBEIU14068

Đà Lạt

Trường phổ thông: Chuyên Thăng Long, Đà Lạt

Sở thích: đàn, vẽ

Hướng nghiên cứu: Pharmaceutical Engineering

Giảng viên hướng dẫn: Dr. Trần Trương Đình Thảo

Latest Posts